foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SPBystra nr 1

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V – Środowisko, Działanie 5.3. 
Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

 

Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

 

Etap I  został zrealizowany w okresie od 03.09.2009r. do 15.12.2009r. i obejmował: 
-  wymianę stolarki okiennej, 
-  ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, 
-  pokryciem tynkiem mineralnym, 
-  ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 
-  wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych.

 

Etap II będzie realizowany w okresie od 04.05.2010r. do 30.09.2010r. i obejmować będzie: 
-  wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
-  wymianę kotła, 
-  wykonanie instalacji wentylacji pomieszczeń sali gimnastycznej, 
kuchni i świetlicy.

 

 

 

 

2018 Copyright SPBystra Rights Reserved