foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SPBystra nr 1

Prezentacja dla arodziców

Miło nam oznajmić, że zostaliśmy zakwalifikowani do projektu "Szkoła kreatywnych umysłów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biuro projektu otrzymało 265 zgłoszeń ze szkół podstawowych z całego kraju, z czego ostatecznie wytypowano 48 placówek z 16 województw.

Projekt będzie realizowany w klasie pierwszej od października 2013 r. oraz w kolejnym roku szkolnym w klasie pierwszej i drugiej. Jest to innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości. W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w placówce pracowni sanlukańskiej, w której uczniowie będą mieć warunki do doświadczania i eksperymentowania zgodnie z założeniami projektu.

2018 Copyright SPBystra Rights Reserved