foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SPBystra nr 1

dzieciaki

CZYNNA CODZIENNE

 w godz. 6.30 - 17.00

  

Zapisy na podstawie karty zgłoszenia dziecka, wypełnionej przez rodziców/opiekunów.

Zapisy na obiady u kierownika świetlicy.

Koszt obiadu 2,50zł/dzień.

 

WPŁATY NA OBIADY PRZYJMUJE INTENDENT- p. Halina Gwizdała

 

HERBATA- wpłaty (4 zł/miesiąc) przyjmują wychowawcy klas !

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel (kierownik)

mge Ewa Cholewik

mgr Roman Kubica

mgr Leszek Kubica 

mgr Monika Nocoń

mgr Anna Ślęk

mgr Adrianna Ziemiańska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

6.30 – 9.00 

 • zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( odrabianie pracy domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki, rysowanie)

 • słuchanie bajek, piosenek

 

9.00 – 10.00 

 • zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy

 • zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy

 • programy i filmy edukacyjne

 • quizy i zagadki związane z miesięcznym planem pracy świetlicy

 

10.00 – 11.30 

 • prace i zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci

 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub w małej świetlicy

 • gry i zabawy stolikowe

 • zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość

 

11.30 – 12.45 

 • obiad

 • zabawy dowolne

 • odpoczynek

 

12.45 – 14.00 

 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub w małej świetlicy

 • zajęcia muzyczno – relaksacyjne

 • zabawy integracyjne

 • zajęcia według zainteresowań dzieci

 • słuchanie bajek

 

14.00 – 15.00 

 • odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela

 • gry stolikowe, puzzle, kolorowanki, układanki

 

15.00 – 16.00 

 • zajęcia relaksacyjne

 • oglądanie filmów i bajek dla dzieci

 

16.00 – 17. 00 

 • zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, rysowanie, korzystanie z komputerów w sali komputerowej)

 

 

 

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom

zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci

 

 

 

 

 

2018 Copyright SPBystra Rights Reserved