foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SPBystra nr 1

Regulamin Biblioteki

Szkoły Podstawowej w Bystrej

 

1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie, w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych biblioteki.

2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.

3. Ze zbiorów biblioteki można korzystać :
-  wypożyczając je do domu
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

4. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.

5. Jednorazowo można wypożyczyć sześć książek na okres dwóch tygodni; w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych książek z podaniem terminu zwrotu.

6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. Zbiory specjalne (kasety video, kasety magnetofonowe, płyty CD i DVD) wypożyczane są tylko nauczycielom.

8. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

10. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

12. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.

13. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

2018 Copyright SPBystra Rights Reserved