foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SPBystra

PRACOWNICY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

Dyrektor szkoły

mgr Łucja Salachna

 

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Ewa Cholewik

 

Sekretarz szkoły

Elżbieta Goryl

 

Pedagog szkolny

mgr Renata Data

 

Bibliotekarz

mgr Anna Ślęk

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel (kierownik świetlicy)

mgr Ewa Cholewik

mgr Leszek Kubica

mgr Roman Kubica

mgr Monika Nocoń

mgr Anna Ślęk

mgr Adrianna Ziemiańska

 

Edukacja wczesnoszkolna

 klasa I- mgr Anna Sznajder

klasa II A-mgr Jolanta Brzezinka

klasa II B- mgr Beata Kunicka

klasa III A- mgr Anna Omyła

klasa III B- mgr Ewa Cholewik

 

Język polski

mgr Barbara Dąbrowska

mgr Barbara Pietras- wychowawca klasy IV B

 

Historia

mgr Barbara Dąbrowska-wychowawca klasy VI B

 

Język angielski

mgr Monika Nocoń

mgr Beata Marek - wychowawca klasy VI A

 

Matematyka 

mgr Urszula Copija – wychowawca klasy IV A

mgr Wojciech Loranc

 

 

Przyroda

mgr Magdalena Kubaszek - wychowawca klasy V B

 

Muzyka

mgr Magdalena Chodkowska Chmiel

 

Plastyka

mgr Magdalena Chodkowska Chmiel

 

Technika

mgr Urszula Copija

 

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Kubica – opiekun samorządu uczniowskiego

mgr Roman Kubica - wychowawca klasy V A

 

Zajęcia komputerowe

mgr Wojciech Loranc 

 

Religia

mgr Tadeusz Krzyżak

mgr Sebastian Otworowski

mgr Jolanta Marek

 

 

Pracownicy obsługi:

Anastazja Bołoz

Halina Gwizdała

Katrzyna Kania

Dorota Kiełbas

Jolanta Kos

Stanisław Nowak

Jan Pustelnik

Krzysztof Stwora

2017 Copyright SPBystra Rights Reserved