foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SPBystra nr 1

Od stycznia 2014 nasza szkoła bierze udział w  projekcie Euronet 50/50.

Program ma na celu:

•podniesienie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie wykorzystania energii w szkole: pochodzenie, zużycie, straty, efektywność, oszczędzanie,…
• zmiana zachowań uczniów i nauczycieli dotyczących wykorzystania energii
• zaangażowanie społeczności szkolnej w zarządzanie energią w szkole w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej
• szansa, że przyszłe pokolenia będą korzystały z energii w bardziej odpowiedzialny sposób i wpłyną pozytywnie na zachowanie swoich rodzin

 NASI UCZNIOWIE O ERONECIE

Idea projektu:

Podział korzyści ekonomicznych wynikających z oszczędzania energii pomiędzy szkoły i władze lokalne
• 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków efektywności energetycznej będzie wypłacane szkołom
• drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które płacą rachunki

2018 Copyright SPBystra Rights Reserved